Unix Sistemlerde Tar komutu Nasıl Kullanılır ?

By | March 10, 2014

Bildiğiniz gibi tar bir çeşit dosya depolama /paketleme programıdır. Unix sistemlerde hemen her yerde kullanıldığını görebilirsiniz.  Tar tek başına sadece dosyaları depolamaya yarar, içeriğindeki dosyaların sıkıştırılabilmesi için farklı kütüphanelerden de yararlanılması gerekir. Zip bz2 xz bunlardan bazılarıdır.

Örneklerle anlatacak olursak

Bir  yada daha fazla klasördeki dosyaları  tek bir tar arşivi haline getirmek için şu komutu veriyoruz;

tar -cvf tararsivi.tar /var/log/syslog /var/log/messages

Dökümanları arşivelemek ve gzip kütüphanesi ile sıkıştırmak için;

tar -cvzf dosya.tar.gz /var/log/syslog /var/log/messages

Dökümanları arşivelemek ve bzip kütüphanesi ile sıkıştırmak için;

tar -cvjf file.tar.bz2 /var/log/syslog /var/log/messages

Tar dosyasını açmak için,

tar -xvf dosya.tar
tar -xvzf dosya.tar.gz
tar -xvjf dosya.tar.bz2

Tar dosyasının içeriğini görüntülemek için;

tar -tvf dosya.tar
tar -tvzf dosya.tar.gz
tar -tvjf dosya.tar.bz2

yukarı verdiğim örnekler basit komutlardır, man sayfalarından daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *